Shipping policy

זמן אספקה ומשלוח

בכל הנוגע להזמנות שיבוצעו ויאושרו באתר בין השעות 08:00 בבוקר ועד 16:00 אחר הצהריים (ביום שישי – עד השעה 14:00) – המשלוח יימסר למקבל בטווח הזמן של 4-6 שעות מרגע אישור ההזמנה.
הזמנה שתבוצע באתר לאחר השעה 16:00 תימסר ביום המחרת כאשר שעת המשלוח תתואם עם השולח או לבקשתו עם המקבל.