תקנון ומדיניות שימוש באתר

כללי

אתר Flower lab (להלן: “האתר”) הוא אתר הבית הישראלי של מותג הפרימיום העולמי Flower lab (להלן: “FLOWER LAB”(, המתמחה בעיצוב וסידור פרחים. האתר מציע ללקוחותיו מוצרים ושירותים בתחום עיצוב ושזירת הפרחים המגיעים בהגשה מקורית ובלתי נשכחת.
העושה שימוש באתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון וכי הוא מסכים להוראותיו.
· השימוש בתקנון זה בלשון זכר הנו מטעמי נוחות בלבד ומכוון לשני המינים באופן שוויוני .

תנאי שימוש

באתר ניתן לבצע פעולות בהתאם למוצע בו ואין להשתמש בו למטרות אחרות.
כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל רשאי לרכוש מוצרים ו/או שירותים באתר ובלבד שהתקיימו הנ”ל במצטבר:
1. חברת האשראי של הרוכש אישרה את ביצוע העסקה.

2. המוצרים הנרכשים נמצאים במלאי.

3. הרוכש הינו בעל דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה הינה עסקה טלפונית.

4. המען בו יש לספק את השירות נמצא בתחומי החלוקה של FLOWER LAB.

הרכישה באתר

הליך הרכישה באתר מתואר בסרגל הכלים העליון תחת הכותרת “איך זה עובד” ועל מנת לרכוש באתר אנא עיינו בדף זה.
לאחר ביצוע הזמנה באתר, יועבר הלקוח לדף תשלום מאובטח ובו ניתן יהיה להזין את פרטי כרטיס האשראי.
במידה ובחרת מוצר באתר וברצונך לשלם במזומן – אנא פנו למספר הטלפון 036587050.

מדיניות ושירותים

התמונות המצולמות באתר מייצגות את המוצרים והן להמחשה בלבד.
FLOWER LAB יכולה לשנות לפי שיקול דעתה מזמן לזמן את מגוון המוצרים והמחירים באתר (לרבות הוצאות בשל משלוח).
במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת זר או סידור פרחים המוצג באתר והתברר כי הוא אזל (בין אם בשל עונתיות הפרחים ובין אם בשל מלאי שנגמר), תספק FLOWER LAB לרוכש מוצר דומה למוצר שהוזמן על ידו, בצבעים ו/או בסוג של מוצרים שהוזמן בהזמנה המקורית.
ובמקרה שאזל כל מוצר אחר המוצג באתר תשלח FLOWER LAB לרוכש הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון. FLOWER LAB שומרת לעצמה את הזכות להגיש הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם יאשר הרוכש, יעודכנו פרטי הזמנתו בהתאם ואם לא, תימחק הזמנתו, וכרטיס האשראי שלו לא יחויב.

זמן אספקה ומשלוח

בכל הנוגע להזמנות שיבוצעו ויאושרו באתר בין השעות 08:00 בבוקר ועד 16:00 אחר הצהריים (ביום שישי – עד השעה 14:00) – המשלוח יימסר למקבל בטווח הזמן של 4-6 שעות מרגע אישור ההזמנה.
הזמנה שתבוצע באתר לאחר השעה 16:00 תימסר ביום המחרת כאשר שעת המשלוח תתואם עם השולח או לבקשתו עם המקבל.

מדיניות ביטול עסקה

כל רוכש שביקש לרכוש באתר, ואשר מעוניין לבטל את בקשתו יודיע על כך תוך שעה ממועד בו שלח את בקשתו (או ממועד יצירת הקשר הטלפוני עם החברה). במידה וההזמנה אמורה להתבצע ביום אחר, ניתן יהיה למסור הודעת ביטול עד 5 שעות לפני מועד ביצוע ההזמנה בשעות הפעילות. ההודעה על ביטול תימסר באמצעות מספר הטלפון 036587050. ביטול הפעולה יתאפשר כל זמן שטרם נשלחו המוצרים על ידי FLOWER LAB ו/או מי מטעמה לכתובת שנמסרה בהצעה. ביטול רכישה של כל מוצר אחר (שאינו מתכלה כאמור) יעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר במידה ולא נעשה שימוש במוצר והוא נתון באריזתו המקורית כפי שנמסרה לידי הרוכש.
ביטול העסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

הגבלת אחריות

FLOWER LAB שואפת שכל המוצרים והשירותים באתר יהיו באיכות גבוהה.
במידה ונתקבלה אצל FLOWER LAB תלונה על איכות המוצרים, FLOWER LAB תבדוק את התלונה ותהא רשאית להחליף את המוצר הפגום ו/או לזכות את הרוכש בסך התמורה ששולמה בגין אותו מוצר (לרבות בעלות המשלוח, אם לא הוזמנו שירותים אחרים על ידי הרוכש באותה עסקה), על פי שיקול דעתה הבלעדי.
האחריות הבלעדית לכל המוצרים שאינם פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים , יינות, נרות, שוקולדים ,סידורי פרחים וכ’ ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ”ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות, אם צורפו.
התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
בכל מקרה חבות FLOWER LAB, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע”י הרוכש.
FLOWER LAB ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר. כמו כן, FLOWER LAB לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד ג’ כלשהו שאינו בשליטה של FLOWER LAB. FLOWER LAB תהיה רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

אבטחת האתר

בעת ביצוע פעולות באתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו’ (להלן – הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ”ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההזמנה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של FLOWER LAB. פרטים אלו לא יועברו על ידי FLOWER LAB ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. FLOWER LAB משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים, שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ולשימוש שיווקי בעתיד. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו.

הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה ל – FLOWER LAB ו/או מי מטעמו הזכות לפסול את ההזמנה.
FLOWER LAB תהא רשאית לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים שהיא מקיימת, חידושים באתר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.

תשלום

כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהצעה לפני או בסמוך לשיגור המוצרים לכתובת אשר צויינה בהזמנה. אם על פי מדיניות FLOWER LAB יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם (בכפוף לאישור חברת האשראי).
סך התמורה בו ייחויב הרוכש מופיע במסך “סל קניות” ולאחריו ב מסך “לרכישה”. סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב”סל הקניות” לרבות הוצאות משלוח.

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את FLOWER LAB ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו ל – FLOWER LAB /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

בעלות ושמירה על זכויות

האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה וכיו”ב אשר חלקם בבעלות FLOWER LAB וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג’ המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.
המשתמש מתחייב שלא להעלות (upload) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו’. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את FLOWER LAB ו/או מי מטעמה ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.
כל המבקש ליצור לינק לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש ל – FLOWER LAB על מנת לקבל אישור בכתב לכך תנאים נוספים ומקום השיפוט.
FLOWER LAB תהיה רשאית לסגור את האתר או לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, תהיה FLOWER LAB רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת.
כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר לבין FLOWER LAB בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בכל אחד מבתי המשפט ברחבי הארץ .